Skip to main content

Allmänt om våra kurser

I kursavgiften ingår lunch, fika samt kursdokumentation. Lagstadgad moms tillkommer. Kursavgiften faktureras efter avslutad kurs. Du anmäler dig antingen via formuläret här eller genom att skicka en e-post till bokning@vesterlins.se. Ange namn, företag, antal deltagare, faktureringsadress samt vilken kurs och tillfälle som avses. Har du önskemål om särskild kost bör även detta anges.

Bekräftelse på din kursanmälan kommer inom ett par arbetsdagar. Kallelse till kursen skickas ut ca 10 dagar före kursstart.

Vid avbokning senast 14 dagar före kursstart faktureras 50 procent av kursavgiften. Vid senare avbokning uttas full kursavgift. Du kan överlåta din plats till en kollega.

Om antalet deltagare blir för litet för ett planerat kurstillfälle förbehåller vi oss rätten att ställa in kurstillfället. Du får besked om detta senast tre veckor före kursstart. Om din kurs måste ställas in försöker vi hitta ett alternativ som kan tillgodose dina behov.

* Aktiebolaget Vesterlins & Co är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att handlägga dina kurs- och/eller andra bokningar hos oss, vidare kan de komma att användas i marknadsförings- och informationssyfte genom brevutskick, e-postutskick och liknande. Vi förbinder oss att inte vidarbefordra uppgifter i registret till annan än samarbetspartners inom bolagskoncernen eller i annan utsträckning än vad som anges i lag. Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som Vesterlins har registrerat om dig samt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. Om du vill få information eller begära rättelse avseende registrerade personuppgifter ska du kontakta Vesterlins, e-post info@vesterlins.se, tel 08-684 57 100.

BokningKontaktperson för bokningen