Johanna Twengström

civilingenjör samhällsbyggnad

Johanna Twengström

civilingenjör samhällsbyggnad

Kort om Johanna

Johanna har en civilingenjörsexamen i Samhällsbyggnad med inriktning mot Mark- och fastighetsjuridik från Kungliga Tekniska högskolan. Hon har en bakgrund som förrättningslantmätare och som konsult med uppdrag inom markförhandling och fastighetsbildning.

Johanna arbetar idag utbyggnaden av Stockholms tunnelbana, på uppdrag av Region Stockholm.